Het consult

Introducerend gesprek

Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreid gesprek plaats waarbij nauwkeurig uw medische geschiedenis in kaart wordt gebracht. Tevens wordt de door u ingevulde vragenlijst besproken. Op deze manier kan een goed beeld gevormd worden van uw klacht.

Lichamelijk onderzoek

Na het gesprek volgt een uitvoerig diagnostisch lichamelijk onderzoek, waarbij weefsels, gewrichten, spieren en organen worden beoordeeld op hun beweeglijkheid. Aangezien de oorzaak van een klacht niet altijd hoeft te liggen in het pijnlijke gebied, wordt het gehele lichaam onderzocht. U krijgt uitleg van de bevindingen en de behandeling wordt gestart.

De behandeling

Tijdens de behandeling gebruikt de osteopaat uitsluitend haar handen om via directe technieken (manipulaties) of indirecte technieken (lichte handvattingen) de beweeglijkheid te herstellen.
Osteopathie kent verschillende aspecten in de diagnostiek en behandeling. Deze aspecten worden als leidraad aangehouden.

  • Het pariëtale aspect: het bewegingsapparaat, gevormd door botten, spieren, gewrichten.
  • Het viscerale aspect: de inwendige organen met hun bloedvaten, lymfevaten en zenuwen.
  • Het craniale aspect: de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel.

Een consult duur gemiddeld 45 minuten.

Vervolgbehandeling

Tijdens een vervolgbehandeling wordt wederom het gehele lichaam onderzocht. Op deze manier kan de osteopaat inzicht krijgen in de veranderingen die het lichaam heeft ondergaan en zo bepalen wat de juiste behandelstrategie is. De osteopaat zal in een behandeling proberen de oorzaak of oorzaken van een klacht op te heffen. Zo wordt het lichaam geholpen om zichzelf te herstellen. Het lichaam heeft hiervoor tijd nodig. Dat is de reden dat er soms een paar weken tussen de behandelingen zit. Tussen het eerste en tweede consult zit ongeveer 2 weken, daarna volgen de consulten elkaar op om de 3-4 weken.
Idealiter volstaan vier tot vijf behandelingen om uw klacht te verhelpen. Na drie behandelingen wordt geëvalueerd of de behandeling een positieve reactie te weeg brengt. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt in overleg met u en/of de huisarts bekeken of doorgaan zinvol is.

Mocht u merken, bij het online reserveren van uw consult, dat er nog maar weinig tijden beschikbaar zijn, dan is het aan te raden bij een eerste consult, direct ook een vervolg consult in te plannen. Probeert u dan  ongeveer 10-14 dagen na de eerste afspraak in te plannen. 

Direct afspraak maken

Snel zien wanneer het eerst mogelijke tijdstip voor een behandeling is, ongeacht welke osteopaat u wenst?
Kijk in de digitale agenda.